Tidöavtalet

Säkra bedömningar av uppehållstillstånd p.g.a. studier

Sveriges riksstadsbyggnad

Förslagets formulering i Tidöavtalet

Ett arbete ska genomföras för att komma till rätta med missbruk av uppehållstillstånd för studier. En kartläggning av olika former av missbruk av uppehållstillstånd för studier ska genomföras där man också analyserar hur regelverket för uppehållstillstånd för studier skiljer sig åt i Sverige jämfört med andra EU-länder. Om det är lämpligt ska ytterligare möjligheter att avslå en ansökan om uppehållstillstånd för studier införas vid misstanke om missbruk. Ett utredningsuppdrag ska då ta fram förslag om begränsningar i rätten att arbeta för utlänningar med uppehållstillstånd för studier samt begränsningar i rätten att ansöka om uppehållstillstånd inifrån Sverige för utlänningar med uppehållstillstånd för studier.

 

Asylrättscentrums analys

Asylrättscentrum har i nuläget inga kommentarer rörande förslaget. Vi inväntar utredningens resultat och de förslag som kommer att presenteras. Det kan dock nämnas att uppehållstillstånd på grund av studier kan utgöra ett säkert och lagligt sätt för personer som behöver lämna sina länder på grund av ett skyddsbehov att komma till Sverige.

Denna text uppdaterades senast: 23-02-2023.