Tidöavtalet

Sänkt etableringsstöd

Sveriges riksstadsbyggnad

Förslagets formulering i Tidöavtalet

Etableringsersättningen ska ses över/reformeras. Etableringsersättningen ska vara lägre än de offentliga stöd och bidrag som kan komma i fråga för personer som bott länge i Sverige, varför etableringstillägget och rätten till kompletterande försörjningsstöd bör avskaffas för dem som har etableringsersättning. För full etableringsersättning ska krav ställas på aktivt deltagande i SFI och deltagande i aktiviteter på heltid motsvarande de aktivitetskrav som ska införas i försörjningsstödet.

 

Asylrättscentrums analys

Asylrättscentrum anser att eventuella förslag om att villkora ersättningar genom att införa obligatorier måste analyseras noggrant och innehålla undantag för personer som av olika anledningar, exempelvis funktionsvariation eller ålder, inte kan delta i undervisningen. Asylrättscentrum vill även lyfta vikten av att en barnkonsekvensanalys av beslut om nedsättning eller indragande av ersättning måste genomföras om det finns barn i familjen.

Denna text uppdaterades senast: 23-02-2023.