Utbildningar

Genom aktuella utbildningar sprider vi kunskap om asyl- och migrationsrätt. Här kan du ta del av aktuella utbildningar eller boka en utbildning utifrån just din organisations behov.

Människor sitter på en föreläsning

Aktuella advokatutbildningar

Asylrättscentrums advokatutbildningar ger dig som jobbar som advokat eller offentligt biträde fördjupad kunskap om aktuella frågor inom asyl- och migrationsrätt.

Utbildningarna genomförs digitalt och uppfyller de krav som anges i Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater. Intyg om medverkan erhålls eftergenomförd utbildning.

Boka en skräddarsydd utbildning

Hos oss jobbar experter på migrationsrätt och vi delar gärna av oss av vår kunskap och erfarenhet till fler.

Alla våra föreläsningar och utbildningar kan anpassas efter din organisations behov. Vill ni ha en bredare förståelse för frågorna kan ett längre utbildningstillfälle kombineras med en workshop. Kontakta oss gärna för att diskutera det bästa upplägget för din organisation.