26 april, 2024

Återkallelse och upphörande

Advokatutbildning den 31 maj

Dela på Facebook
En hand som bläddrar i papper

Om utbildningen

På uppdrag av regeringen har Migrationsverket intensifierat arbetet med återkallelser av uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Under år 2023 mer än fördubblades antalet beslut om återkallelse av uppehållstillstånd och statusförklaring jämfört med året innan. En person som riskerar att avvisas eller utvisas från Sverige har som huvudregel rätt till ett offentligt biträde. Ett offentligt biträde kan även förordnas på begäran i mål om överklagande av återkallelse av statusförklaring.

Betydelsen av att advokater besitter aktuella och tillräckliga kunskaper om när skyddsbehov kan anses upphöra samt när skyddsstatus och uppehållstillstånd får återkallas ökar i takt med att allt större fokus läggs på återkallelseärenden. Under denna kursdag får deltagarna lära sig mer om när skyddsstatus och uppehållstillstånd får återkallas – och vilka argument som kan lyftas där emot.

Utbildare under dagen är Siri Sandin och Louise Dane, jurister på Asylrättscentrum samt Gisela Thäter, Senior Legal Officer, på UNHCR Representation for the Nordic and Baltic Countries (FN:s flyktingorgan).

Kursen uppfyller de krav som anges i Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater. Intyg om medverkan erhålles efter genomförd utbildning.

Under utbildningen behandlas bl.a. följande frågor:

  • När får uppehållstillstånd återkallas?
  • Under vilka förutsättningar kan flyktingskap och alternativt skyddsbehov upphöra?
  • Vad blir konsekvensen av att skyddsbehov upphör?
  • Hur kan man argumentera i ärenden om återkallelse och upphörande?
  • Vad finns det för kopplingar mellan upphörande och återkallelse?

Utbildningen bygger på såväl EU-rätt och internationella konventioner som på svensk nationell rätt. Vi kommer att se närmare på olika rättskällor, däribland aktuell praxis. Utrymme för frågor och utbyte av erfarenheter kommer självklart att ges.

Varmt välkommen!

Datum och tid: 31 maj, klockan 9.00-16.30
Kostnad: 3500 kr

Sagt om Asylrättscentrums tidigare kurser om återkallelse och upphörande

 

– Detta kommer bli högaktuellt och migrationsrättskollektivet behöver jobba aktivt från början för att upprätthålla bra beslut och undvika att dålig praxis skapas.

– Det är få heldagarskurser på distans som medför ökad energi en fredag klockan 17, men denna var en sådan – den gav kunskap på bästa sätt.

Ikon med glödlampa på rosa bakgrund