26 april, 2024

Synnerligen ömmande omständigheter i ljuset av barnets bästa

Advokatutbildning den 17 maj

Dela på Facebook
Två kvinnor lutar sig mot varandra

Om utbildningen

Utbildningen utgår ifrån den ändring av 5 kap. 6 § utlänningslagen som trädde i kraft 1 december 2023. Ändringen innebär att det nu krävs synnerligen ömmande omständigheter för att barn ska kunna beviljas uppehållstillstånd av humanitära skäl (tidigare krävdes särskilt ömmande omständigheter).

Under den här utbildningsdagen får deltagarna lära sig mer om de konsekvenser lagändringen kan få. Kursen ger djupa kunskaper om de krav barnkonventionen ställer på migrationsprocessen och ger advokater praktiska verktyg för att föra tydliga barnrättsliga resonemang. Under kursen visas hur barnets bästa konkret kan användas i migrationsmål.

Utbildningen hålls av Louise Dane, doktor i offentlig rätt och jurist på Asylrättscentrum. Louise disputerade år 2019 med avhandlingen Den reglerade invandringen och barnets bästa – barns rätt till familjeliv och privatliv enligt barnkonventionen, Europakonventionen, EU-rätten och svensk utlänningslagstiftning. Louise har tidigare varit universitetslektor på Stockholms universitet och håller årligen utbildningar om barnets bästa via Domstolsakademin. Louise har även anlitats som föreläsare av Migrationsverket.

Kursen uppfyller de krav som anges i Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater. Intyg om medverkan erhålles efter genomförd utbildning.

Under utbildningen behandlas bl.a. följande frågor:

  • Hur påverkar ändringen till synnerligen ömmande omständigheter bedömningen av barns ärenden?
  • Vad blir skillnaden för barn när det nu krävs synnerligen ömmande omständigheter för att beviljas uppehållstillstånd i stället för som tidigare, särskilt ömmande omständigheter?
  • Vad ställer barnets bästa för krav på prövningen i ett migrationsmål?
  • Vilken effekt kan barnets bästa ha i ett migrationsmål?
  • Vad kan man som offentligt biträde tänka på när man hanterar ett ärende som rör barn?

Varmt välkommen!

 

Datum och tid: 17 maj, klockan 9.00-16.30
Kostnad: 3500 kr

Sagt om Asylrättscentrums tidigare kurser om barnets bästa

 

– Det pedagogiska och uttömmande innehållet ökar förutsättningarna för att allt viktigt kommer fram, vilket ökar förutsättningarna för rättssäkerhet och gagnar enskilda sökande/klienter.

– Praktisk, lärorik och användbar!

Ikon med glödlampa på rosa bakgrund