Vårt arbete

Vi ger juridisk rådgivning till asylsökande, ökar kunskapen om migrationsrätt och påverkar för en human och rättssäker asylprocess.

Två kvinnor lutar sig mot varandra

Vi försvarar asylrätten och stärker rättssäkerheten

Vi på Asylrättscentrum vill se en värld där alla människor på flykt får en rättssäker asylprocess och sina mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Kunskap och utbildning
Analys och påverkan
Rådgivning och stöd

Vi ger juridiskt stöd och hjälper människor i asyl- och migrationsprocess att tillvarata sina rättigheter.

Varje år ger vi gratis juridiskt stöd till närmare 10 000 människor som sökt asyl eller annat uppehållstillstånd i Sverige. Med vår rådgivning bidrar vi till att människor kan fatta informerade beslut i sina migrationsprocesser och få bästa möjliga förutsättningar för att kunna ta tillvara sin rätt.

Vi driver enskilda juridiska ärenden efter avslutad asylprocess, så kallade verkställighetshinder, och går ibland in som offentligt biträde eller företräder asylsökande som ombud. Genom strategisk processföring bidrar vi till att skapa ny praxis och stärka rättssäkerheten för människor på flykt.

Symbol av en hand som håller under en grupp människor
Kunskap och utbildning

Vi utbildar och ökar kunskapen om asyl- och migrationsrätt i samhället.

Hos oss arbetar personer med lång och bred erfarenhet av migrationsrätt. Genom aktuella utbildningar, rapporter och fördjupande analyser tillgängliggör vi frågor inom migrationsrätt för fler. Vi tar fram informationsmaterial på olika språk och möjliggör för människor att lättare förstå migrationsrätten och komplexa regelverk.

Vi ger stöd och sprider kunskap till yrkesverksamma inom asyl- och migrationsområdet och andra personer som på olika sätt kommer i kontakt med asylsökande. Vi har en tät dialog med beslutsfattare och experter på Migrationsverket och andra myndigheter. Vi är UNHCR:s svenska civilsamhällespartner och ingår i flera internationella samarbeten och nätverk.

Symbol av en glödlampa
Analys och påverkan

Vi analyserar lagstiftningen och påverkar för en human och rättssäker migrationspolitik.

Vi följer den migrationsrättsliga utvecklingen och påverkar genom remissvar, möten med beslutsfattare, strategisk processföring och kommunikationsinsatser. Vi uttalar oss ofta i media för att ge migrationsrättsliga perspektiv, analysera politiska förslag eller kommentera särskilda ärenden.

Med ett brett nätverk av experter, beslutsfattare och representanter från civilsamhället, både i Sverige och internationellt, har vi en unik möjlighet att bevaka migrationsrättens utveckling och stärka rättigheterna för flyktingar och människor i migration.

Symbol av människor och en pratbubbla